Ceny wody i ścieków  w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Od 23 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2021 r. ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków są zgodne z komunikatem publikowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli dla taryf na lata 2018-2021.

KOMUNIKAT MPWIK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli