Informacja
Od dnia 01.07.2019r. od wpłat na poczet opłat czynszowych, dokonywanych przez najemców TBS „Złotnicki” w oddziałach Ludowego Banku Spółdzielczego nie będą pobierane opłaty bankowe.

Centrala i Oddział w Zduńskiej Woli
Dąbrowskiego 31
98-220 Zduńska Wola

Punkt  Bankowy w Karsznicach
1-go Maja 8 a
98-220 Zduńska Wola

Punkt Bankowy „Południe”
ul Iwaszkiewicza 2e
98-220 Zduńska Wola

Punkt Bankowy „Urząd Skarbowy”
ul Zielona  16
98-220 Zduńska Wola

Punkt Bankowy „Urząd Miasta”
ul Złotnickiego  12
98-220 Zduńska Wola

Informacja
Od wpłat na poczet opłat czynszowych, dokonywanych przez najemców TBS „Złotnicki” w Banku Spółdzielczym Poddębice O/Zduńska Wola nie są pobierane opłaty bankowe.

Oddział w Zduńskiej Woli
Osmolińska 2
98-220 Zduńska Wola