UWAGA NAJEMCY TBS!
Od miesiąca lipca 2020 r. wszystkich wpłat tj. za czynsz, wodę i śmieci dokonujemy jedną kwotą na konto czynszowe.

Właściciele ze Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez TBS „Złotnicki” dokonują wpłat za eksploatację i wodę na konto eksploatacji. Nie obowiązuje już książeczka na wodę!!! Wpłaty za fundusz remontowy pozostają bez zmian.