Wsparciem postanowiliśmy też objąć właścicieli firm, którzy prowadzą działalność w lokalach wynajmowanych z zasobów miasta, np. od TBS „Złotnicki”. W tym przypadku wysokość ulg uzależniona jest od tego, czy przedsiębiorca musiał w okresie zagrożenia epidemii zawiesić działalność. Jeśli prowadzisz firmę w lokalu miejskim, sprawdź, która sytuacja dotyczy Twojej firmy.
1. Jeśli musiałeś zamknąć swoją firmę zgodnie z w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (dotyczy to m.in. restauracji, barów, hoteli, organizatorów konferencji, siłowni, klubów fitness – pełna lista w załączeniu), przysługuje Ci pełne zwolnienie z czynszu od dn. 14 marca 2020 r. do dnia odwołania zakazu. Zwolnienie nie obejmuje opłat za media.
2. Jeśli prowadzisz działalność inną niż wymieniona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., a więc nie miałeś obowiązku zamykania firmy, ale zrobiłeś to z innych powodów związanych z epidemią koronowisrusa, przysługuje Ci ulga do 75% w płatności czynszu od dnia zamknięcia do dnia odwołania wprowadzonych stanów związanych z epidemią. Zwolnienie nie obejmuje opłat za media.
3. Jeśli nie zamknąłeś firmy na czas epidemii, ale odnotowała ona w marcu 2020 r. co najmniej 50-procentowy spadek obrotów w stosunku do lutego 2020 r., przysługuje Ci ulga do 50% w płatności czynszu za marzec 2020 r. z możliwością przedłużenia ulgi na kolejne dwa miesiące, ale nie dłużej niż do odwołania wprowadzonych stanów związanych z epidemią. Zwolnienie nie obejmuje opłat za media.
Zobacz, jaka działalność została objęta zakazem w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. – POBIERZ (tu link http://prawo.sejm.gov.pl/…/d…/WDU20200000433/O/D20200433.pdf)
Jeśli chcesz ubiegać się o pomoc, napisz i złóż wniosek.

Kliknij tutaj , aby pobrać wniosek.

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

• pocztą na adres: Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z o.o. , ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola,
• w siedzibie spółki przy ul. Kościelnej 8.
Masz pytania, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!
• tel. 608 021 575 lub 43 823 24 49,• e-mail: bkoropacka@tbs-zlotnicki.pl