Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w lokali użytkowych znajdujących się  w nowobudowanym budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Juliusza 5/9:

 

  1. Lokal użytkowy nr 1 –powierzchnia użytkowa 108,43 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej    42,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 9.108,00 zł.   (fotografia nr 1)
  2. Lokal użytkowy nr 2–powierzchnia użytkowa 65,96 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej    42,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 5.541,00 zł.   (fotografia nr 2)
  3. Lokal użytkowy nr 3 –powierzchnia użytkowa 75,58 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej    42,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 6.349,00 zł.   (fotografia nr 3)
  4. Lokal użytkowy nr 4–powierzchnia użytkowa 42,60 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej    42,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 3.578,00 zł.   (fotografia nr 4)
  5. Lokal użytkowy nr 5–powierzchnia użytkowa 99,94 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej    42,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 8.395,00 zł.   (fotografia nr 5)

 

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

UWAGA! Z potencjalnymi najemcami zostaną zawarte umowy najmu.

W/w lokale użytkowe zostaną przekazane przyszłym najemcom po otrzymaniu przez TBS „Złotnicki” prawomocnej decyzji o użytkowaniu budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego  w Zduńskiej Woli przy ul. Juliusza 5/9.Przybliżona data odbioru budynku to  kwiecień 2023 r. i od tego miesiąca będzie naliczany czynsz za ich wynajem.

 Przetarg odbędzie 15.11.2022r. (wtorek) o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kościelnej 8 budynek C w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto Spółki. Nr konta 8124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby spółki dzień przed przetargiem tj. 14.11.2022 r. w godz.7 –15 lub na e-mail: 
sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.

 Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.

Wpłacone wadium zostaje zwrócone oferentowi  jeśli po przystąpieniu do przetargu nie wygra on licytacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki  tel.43 823 24 49 wewnętrzny 116 lub 726 403 003.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.