Informujemy, że najbliższe odczyty wodomierzy w budynkach administrowanych i zarządzanych przez TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. odbędą się na koniec grudnia 2020 r.