Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli powiadamia, że w godzinach od 7:00 do 15:00 awarie należy zgłaszać telefonicznie na numery stacjonarne:

43 823-24-49
43 823-31-17
43 823-36-22
43 823-22-58

a w godzinach od 15:00 do 7:00 rano na telefony komórkowe:

Elektryk: 603 503 200
Hydraulik: 605 262 992

Zgłoszenie awarii

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOTNICKI" SPÓŁKA Z O.O.

ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS : 0000127946
NIP : 8291571466
REGON: 731021921
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 16 337 500,00 PLN

Dane kontaktowe

tel. 43 823 24 49