Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że w terminie do dnia 11 marca 2021 r. w siedzibie Spółki przy ul. Kościelnej 8 będą przyjmowane wnioski na najem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Juliusza 4/8 w Zduńskiej Woli:

  • Lokal Nr  29 pow. użytkowa 62,64 m2 powierzchnia mieszkalna 30,97 m2 ( 2 pokoje z kuchnią ) na III piętrze.                                                                                                                                                               Zawarcie umowy najmu uwarunkowane jest wpłatą kaucji zabezpieczającej w wysokości 6 772,64 zł.

Wyznacza się termin oględzin lokalu na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) w godz. 12.00 – 13.00.

Załączniki: