Ogłaszamy publiczny przetarg ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych w centrum Zduńskiej Woli.
Informacje pod numerem telefonu 438232449 lub 667 809 800 ☎️
1. Łaska 6 lokal o powierzchni użytkowej 99,16m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł/ m² wpłata wymaganego wadium 3.947,00zł
2.Łaska 6 – lokal o powierzchni użytkowej. 99,16 m²,lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną ,elektryczną, centralnego ogrzewania, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł/m² wpłata wymaganego wadium 3.947,00zł
3. Łaska 4 lokal o powierzchni użytkowej 41,00 m²,lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną ,elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł/ m², wpłata wymaganego wadium 1632,00zł
4.Łaska 17 ( w podwórzu) lokal o powierzchni użytkowej 24,75 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną ,elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,00zł/ m², wpłata wymaganego wadium 495,00zł
5.Łaska 68 – lokal o powierzchni użytkowej 25,65 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 8,10zł /m²
wpłata wymaganego wadium 416,00zł
6.Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej 40,67 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m²
wpłata wymaganego wadium 1619,00zł
7.Kościelna 11 – lokal o powierzchni użytkowej 66,38 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 15,00zł /m²
wpłata wymaganego wadium 1.991,00zł
8.Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej 101,27 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m² wpłata wymaganego wadium 4.030,00zł
9. Plac Wolności 9 lokal o powierzchni użytkowej 75,59m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł/ m² wpłata wymaganego wadium 3.008,00zł
Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.
Przetarg odbędzie się 10.12.2020r. godz.10.00 w siedzibie spółki przy ul. Kościelnej 8
w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto spółki nr konta 08124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do siedziby spółki dzień przed przetargiem tj. 09.12.2020r w godz.7 –15 lub na e-mail: sekretariat@tbs-zlotnicki.pl