Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Wol ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych.

 

  • Łaska 6 – lokal o nr 1 o powierzchni użytkowej 99,16m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza opłaty  czynszowej 19,90zł/ m²                                        wpłata wymaganego wadium 3.947,00 zł.

 

  • Łaska 6 – lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 99,16 m²,lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, stawka wywoławcza opłaty   czynszowej 19,90zł/m²                                       wpłata wymaganego wadium 3.947,00 zł.

 

  • Łaska 17 – lokal o powierzchni użytkowej 78,72 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną , stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m²                                                                               wpłata wymaganego wadium 133,00zł

 

  • Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej 149,19 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, lokalne CO stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m²                                                             wpłata wymaganego wadium 5.938,00zł

 

  • Kościelna 11 – lokal o powierzchni użytkowej 66,38 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 15,00zł /m²                                                                                  wpłata wymaganego wadium 1.991,00 zł.

 

  • Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 36,54 , lokal wyposażony w instalację wodno-  kanalizacyjną, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej  19,90zł /m²                                                                                        wpłata wymaganego wadium   1.454,00zł.

 

  • Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej  101,27 , lokal wyposażony
    w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej   19,90zł /m²                       wpłata wymaganego wadium 4.030,00zł.

 

  • Plac Wolności 9 – lokal o powierzchni 57,36 , lokal wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza opłaty czynszowej    19,90zł /m²                                         wpłata wymaganego wadium   2.283,00zł.

 

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

 

Przetarg odbędzie się 29.07.2021 r. godz.10.00 w siedzibie spółki przy ul. Kościelnej 8
w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto  spółki nr konta 08124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby spółki dzień przed przetargiem tj. 28.07.2021r w godz.7 –15 lub na e-mail: 
sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.

 

Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.

Wpłacone wadium zostaje zwracane oferentowi  jeśli po przystąpieniu do przetargu nie wygra on licytacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki  tel.43 823 24 49 wewnętrzny 112.                     

Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.