Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul.Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych. 

  1. Łaska 6 lokal o powierzchni użytkowej 99,16m², lokal wyposażony w instalację    wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza    opłaty  czynszowej 19,90zł/ m² wpłata wymaganego wadium 3.947,00 zł 
  1. Łaska 6 – lokal o powierzchni użytkowej 99,16 m²,lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną ,elektryczną, centralnego ogrzewania, stawka wywoławcza     opłaty    czynszowej 19,90zł/m² wpłata wymaganego wadium 3.947,00 zł
  2. Łaska 4 – lokal o powierzchni użytkowej 54,90 m², lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną,elektryczną, , stawka wywoławcza     opłaty    czynszowej 19,90zł/m² wpłata wymaganego wadium 2.185,00
  3. Łaska 17 – lokal o powierzchni użytkowej 78,72 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną , stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m²  wpłata wymaganego wadium 3.133,00zł
  1. Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej 40,67 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m²   wpłata wymaganego wadium 1619,00zł
  2. Kościelna 11 – lokal o powierzchni użytkowej  66,38 , lokal wyposażony w instalację     wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 15,00zł /m²   wpłata wymaganego wadium 1.991,00 zł.
  1. Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 36,54 , lokal wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną,elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej  19,90zł /m²   wpłata     wymaganego wadium   1.454,00zł.
  2. Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej 101,27 , lokal wyposażony    w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty     czynszowej   19,90zł /m²   wpłata wymaganego wadium 4.030,00zł
  1. 9. Plac Wolności 9 – lokal o powierzchni 57,36 , lokal wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza opłaty czynszowej    19,90zł /m²  wpłata wymaganego wadium   283,00zł. 

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

Przetarg odbędzie się 23.06.2021 r. godz.10.00 w siedzibie spółki przy ul. Kościelnej 8w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto  spółki nr konta 08124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby spółki dzień przed przetargiem tj. 22.06.2021r. w godz.7 –15 lub na e-mail: 
sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”. 

Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów lub jest zwracane jeśli osboa zainteresowananie wygra przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki  tel.43 823 24 49 wewnętrzny 112    lub   667 809 800.

Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.