Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych.

 

 1. Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej 149,19 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, lokalne CO stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 7.161,00zł.

 

 1. Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 36,54 , lokal wyposażony w instalację wodno-   kanalizacyjną, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00zł /m²
  wpłata wymaganego wadium   1.754,00 zł.

 

 1. Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 37,62 , lokal wyposażony w instalację wodno-   kanalizacyjną, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00zł /m²
  wpłata  wymaganego wadium   1.806,00 zł.

 

4. Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej  101,27 , lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00 zł/m²   wpłata wymaganego wadium 4.861,00zł.

 

 1. Łaska 2 – lokal o powierzchni 75,34 m² lokal wyposażony w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 3.616,00 .

 

 1. Łaska 8A – lokal o powierzchni 33,05 m² lokal wyposażony w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 1.586,00 .

 

 1. Zielona 36 – lokal o powierzchni 56,50 m² lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   10,50 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 1.187,00 .

 

 1. Łaska 55 – lokal o powierzchni 42,20 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   12,50 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 1.055,00 .

 

 1. Łaska 55 – lokal o powierzchni 75,66m² lokal wyposażony w  instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   12,50 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 1.891,00 .

 

 1. Srebrna 1 – lokal o powierzchni 85,56 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   10,50 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 1.797,00 zł.

 

 1. Sieradzka 51– garaż o powierzchni 13,57 stawka wywoławcza opłaty czynszowej 8,00 zł /m²  wpłata wymaganego wadium 217,00 zł.

 

 1. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 53,00 m² lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m²  wpłata wymaganego wadium 1.272,00 zł.

 

 1. 13. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m² lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną ,centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 336,00 zł.

 

 1. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 21,00 m² lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej  12,00 zł /m²  wpłata wymaganego wadium 504,00 zł.

 

 1. 15. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 15,00 m² lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną ,centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 360,00 zł.

 

 

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

 

Przetarg odbędzie 22.12.2022r. (czwartek) o godzinie 9:00 w siedzibie spółki przy ul. Kościelnej 8 budynek C w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto  spółki nr konta 08124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby spółki dzień przed przetargiem tj. 21.12.2022 r. w godz.7 –15 lub na e-mail: 
sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

 

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.

 

Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.

Wpłacone wadium zostaje zwracane oferentowi  jeśli po przystąpieniu do przetargu nie wygra on licytacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki  tel.43 823 24 49 wewnętrzny 116 lub 726 403 003. Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.