Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych.

1. Łaska 6 lokal o powierzchni użytkowej 99,16m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną,  elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza opłaty  czynszowej 19,90zł/ m² wpłata wymaganego wadium 3.947,00 zł

2. Łaska 6 – lokal o powierzchni użytkowej 99,16 m²,lokal wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł/m² wpłata wymaganego wadium 3.947,00 zł

3. Łaska 17 – lokal o powierzchni użytkowej 78,72 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną , stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m²   wpłata wymaganego wadium 133,00zł

4. Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej 40,67 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 19,90zł /m²  wpłata wymaganego wadium 1619,00zł

5. Kościelna 11 – lokal o powierzchni użytkowej 66,38 , lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 15,00zł /m² wpłata wymaganego          wadium 1.991,00 zł.

6. Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 36,54 , lokal wyposażony w instalację wodno-  kanalizacyjną , elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej  19,90zł /m²wpłata  wymaganego wadium   1.454,00zł.

7. Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej  101,27 , lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej   19,90zł /m²   wpłata wymaganego      wadium 4.030,00zł

8. Plac Wolności 9 – lokal o powierzchni 57,36 , lokal wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną , elektryczną, centralnego ogrzewania stawka wywoławcza opłaty czynszowej    19,90zł /m²  wpłata wymaganego wadium   2.283,00zł.

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

Przetarg odbędzie się 07.07.2021 r. godz.10.00 w siedzibie spółki przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto  spółki nr konta 08124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby spółki dzień przed przetargiem                   
tj. 06.07.2021r w godz.7 –15 lub na e-mail:  sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.

 Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki  tel. 43 823 24 49 wewnętrzny 112  lub   667 809 800.

Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.