UWAGA UWAGA❗️❗️ ❗️Ogłaszamy publiczny przetarg ustny na wynajem 13 wolnych lokali użytkowych i 2 wolnych garaży w centrum Zduńskiej Woli.
Zapraszamy serdecznie do udziału !!!
1. Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej 149,19 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, lokalne CO stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 7.161,00zł.
2. Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 36,54 m², lokal wyposażony w instalację wodno- kanalizacyjną, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00zł /m² wpłata wymaganego wadium 1.754,00 zł.
3.Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej 101,27 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 4.861,00zł.
4. Łaska 4– lokal o powierzchni 54,90 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 2.635,00 zł.
5. Łaska 8A / A– lokal o powierzchni 15,92 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 764,00 zł.
6. Łaska 8A / B– lokal o powierzchni 15,92 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 764,00 zł.
7. Łaska 55 – lokal o powierzchni 42,20 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 2.026,00 zł.
8. Łaska 55 – lokal o powierzchni 39,99 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 1.920,00 zł.
9. Królewska 3 – lokal o powierzchni 14,10 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł /m² wpłata wymaganego wadium 296,00 zł.
10. Srebrna 1 – lokal o powierzchni 85,56 m² lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł /m² wpłata wymaganego wadium 1.797,00 zł.
11. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 53,00 m² lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium  1.272,00 zł.
12. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m² lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 336,00 zł.
13. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 21,00 m² lokal wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej 2,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 504,00 zł.
14. Kolbego 7 – garaż o powierzchni 14,26 m² stawka wywoławcza opłaty czynszowej 8,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 229,00 zł.
15. Kilińskiego 12 – garaż o powierzchni 15,68 m² stawka wywoławcza opłaty czynszowej 8,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium 251,00 zł.
Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.
Przetarg odbędzie się 27. 05. 2022 r. godz. 10.00 w siedzibie spółki przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli.
Wymagane wadium należy wpłacić na konto spółki nr konta 08124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do siedziby spółki dzień przed przetargiem tj. 26. 05. 2022 r. w godz. 7 –15 lub na e-mail: sekretariat@tbs-zlotnicki.pl
W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.
Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.
Wpłacone wadium zostaje zwracane oferentowi jeśli po przystąpieniu do przetargu nie wygra on licytacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki tel. 43 823 24 49 wewnętrzny 108 lub 726 403 003. Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.