Nasz znak: DAN/541/02/2024

Data.: 14/02/2024

  Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w   Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola, REGON: 731021921, NIP: 8291571466 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127946, kapitał zakładowy Spółki: 13 430 500,00 zł ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych:

 1. Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej  149,19 m², lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, lokalne CO, stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00 zł /m²,  wpłata wymaganego wadium 7.161,00 zł;
 2. Plac Wolności 1   – lokal o powierzchni 76,34 m²,  lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m²,  wpłata wymaganego wadium 3.664,00 zł;
 3. Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej  101,27 m², lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 4.861,00 zł;  
 4. Plac Wolności 9A lokal o powierzchni 52,39 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 2.515,00 ;
 5. Łaska 2 –  lokal o powierzchni 165,77 m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 7.957,00 ;
 6. Łaska 6 –  lokal o powierzchni 99,16 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 4.760,00 ;
 7. Łaska 8A – lokal o powierzchni 33,05 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.586,00 ;
 8. Łaska 15 – lokal o powierzchni 215,29 m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 10.334,00 ;
 9. Łaska 17 – lokal o powierzchni 125,00m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 6.000,00 ;
 10. Srebrna 1 –   lokal o powierzchni 85,56 m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   10,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.797,00 zł;
 11. Szkolna 7 – lokal o powierzchni 75,23 m², lokal wyposażony w instalację  wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, c.w.u stawka wywoławcza opłaty czynszowej   12,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.881,00 zł;
 12. Szkolna 13  –   lokal o powierzchni 74,61 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   12,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.865,00 zł;
 13. Sieradzka 28  –   lokal o powierzchni 57,87 m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   12,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.447,00 zł;
 14. Sieradzka 51– garaż o powierzchni 13,57 m², stawka wywoławcza opłaty czynszowej 8,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 217,00 zł;
 15. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m², lokal   wyposażony  w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m², wpłata wymaganego wadium
  294,00 zł;
 16. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 13,00 m², lokal   wyposażony   w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m²,  wpłata wymaganego wadium 273,00 zł;
 17. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 13,80 m², lokal   wyposażony  w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m², wpłata wymaganego wadium
  290,00 zł;
 18. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 12,00 m², lokal   wyposażony  w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m², wpłata wymaganego wadium
   252,00 zł.
 19. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 148,50 m², lokal   wyposażony   w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m², wpłata wymaganego wadium
  3.119,00 zł.

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację, dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

Przetarg odbędzie się 27.02.2024 r. godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto  spółki nr konta 08124033051111000029360048.  Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby Spółki dzień przed przetargiem tj. 26.02.2024 r. w godz.7 –15 lub na e-mail:  sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.

Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.

Wpłacone wadium zostaje zwracane oferentowi  jeśli po przystąpieniu do przetargu nie wygra on licytacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki  tel.43 823 24 49 wewnętrzny 116 lub 726 403 003. Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.