OGŁOSZENIE

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że w terminie do dnia
31 lipca 2019 r. w siedzibie Towarzystwa przy ul. Kościelnej 8 będą przyjmowane wnioski na najem lokalu mieszkalnego
w budynku przy ul. Juliusza 4/8 m 15 pow. użytkowa 34,18 m2 (pokój z kuchnią ) na parterze.

Zduńska Wola, dnia 12 lipca 2019 r.