Od dnia 01.04.2020 r. wpłat TBS z tytułu czynszu, wody i śmieci bez opłat można dokonać tylko w Banku Spółdzielczym Poddębice Oddział w Zduńskiej Woli przy ul. Osmolińskiej 2.

Prosimy o wpłacanie należności drogą elektroniczną.