UWAGA!!!

NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA DO WPŁAT CZYNSZOWYCH.
W RAZIE PYTAŃ PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NUMEREM (0-43) 823-24-49 LUB 823-30-49