1. Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej  149,19 , lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, lokalne CO, stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00 zł /m² ,  wpłata wymaganego wadium 7.161,00 zł;  
 2. Plac Wolności 1   – lokal o powierzchni 76,34 m²,  lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m²,  wpłata   wymaganego wadium   3.664,00 zł;
 3. Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej  101,27 , lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²   wpłata wymaganego wadium 4.861,00 zł;  
 4. Plac Wolności 6 – lokal o powierzchni użytkowej  93,74 m², lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną, centralne ogrzewanie stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00 zł /m² wpłata wymaganego wadium
  4.500,00 zł;  
 5. Łaska 2 – lokal o powierzchni 75,34 m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 3.616,00 ;
 6. Łaska 2 –  lokal o powierzchni 165,77 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 7.957,00 ;
 7. Łaska 8A – lokal o powierzchni 33,05 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.586,00 ;
 8. Łaska 15 – lokal o powierzchni 215,29 m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 10.334,00 ;
 9. Łaska 17 – lokal o powierzchni 78,72  m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 3.779,00 ;
 10.  Srebrna 1 –   lokal o powierzchni 85,56 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   10,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.797,00 zł;
 11.  Szkolna 13  –   lokal o powierzchni 74,61 m², lokal   wyposażony    w    instalację  wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   12,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.865,00 zł;
 12.  Sieradzka 28  –   lokal o powierzchni 57,87 m², lokal   wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   12,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.447,00 zł;
 13. Sieradzka 51– garaż o powierzchni 13,57 m², stawka wywoławcza opłaty czynszowej  8,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 217,00 zł; (nr 2)  
 14. lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m², lokal   wyposażony  w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m², wpłata wymaganego wadium 294,00 zł;
 15. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 13,00 m², lokal   wyposażony w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m²,  wpłata wymaganego wadium 273,00 zł;
 16. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 13,80 m², lokal   wyposażony  w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m², wpłata wymaganego wadium
  290,00 zł;
 17. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 12,00 m², lokal   wyposażony w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 10,50 zł/m², wpłata wymaganego wadium
   252,00 zł.

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację. Dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

Przetarg odbędzie się 20.10.2023 r. godz.9.00 w siedzibie Spółki przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto Spółki – nr konta: 08124033051111000029360048.  
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby Spółki dzień przed przetargiem tj. 19.10.2023 r. w godz. 7:00 –15:00 lub na e-mail: sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.

Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.

Wpłacone wadium zostaje zwracane oferentowi  jeśli po przystąpieniu do przetargu nie wygra on licytacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki  tel.43 823 24 49 wewnętrzny 116 lub 726 403 003. Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.