Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza publiczny przetarg ustny na wynajem n/w wolnych lokali użytkowych.

1. Kościelna 3 – lokal o powierzchni użytkowej 149,19 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, lokalne CO, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 24,00 zł /m² ,  wpłata wymaganego wadium 7.161,00zł.

2. Kościelna 8 – lokal o powierzchni użytkowej 15,67 m², lokal wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjna, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej     24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 752,00zł.

3. Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 36,54 , lokal wyposażony w instalację wodno-   kanalizacyjną ,elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00zł /m², wpłata     wymaganego wadium   1.754,00 zł.

4. Plac Wolności 1 – lokal o powierzchni 76,34 m², lokal wyposażony w instalację wodno-   kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej  24,00zł /m², wpłata     wymaganego wadium   3.664,00 zł.

5. Plac Wolności 2 – lokal o powierzchni użytkowej  101,27 m², lokal wyposażony w instalację  wodno – kanalizacyjna, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 4.861,00zł.

6. Łaska 2 – lokal o powierzchni 75,34 m², lokal wyposażony w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 3.616,00 .

7. Łaska 4 – lokal o powierzchni 114,19 m², lokal wyposażony w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 5.481,00 .

8. Łaska 8A – lokal o powierzchni 33,05 m², lokal wyposażony w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   24,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.586,00 .

9. Srebrna 1 – lokal o powierzchni 85,56 m², lokal wyposażony    w    instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej   10,50 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.797,00 zł.

10. Sieradzka 51– garaż o powierzchni 13,57 m², stawka wywoławcza opłaty czynszowej 8,00 zł /m²,  wpłata wymaganego wadium 217,00 zł.

11. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 53,00 m², lokal wyposażony w    instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 1.272,00 zł.

12. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 14,00 m², lokal wyposażony w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną ,centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 336,00 zł.

13. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 15,00 m², lokal wyposażony w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną ,centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m²,  wpłata wymaganego wadium 360,00 zł.

14. Ceramiczna 10 – lokal użytkowy o powierzchni 148,50 m², lokal wyposażony w   instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną ,centralne ogrzewanie, stawka wywoławcza opłaty czynszowej 12,00 zł /m²,   wpłata wymaganego wadium 564,00 zł.

 

Do wylicytowanej stawki doliczać będziemy VAT w wysokości 23% oraz opłaty za  pobraną wodę i kanalizację.Dla lokali wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania doliczana będzie opłata ryczałtowa za centralne ogrzewanie.

Przetarg odbędzie się 29.06.2023 r. godz.10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli. Wymagane wadium należy wpłacić na konto  Spółki nr konta 08124033051111000029360048.
Potwierdzenie wpłaty wadium należy dostarczyć do  siedziby Spółki dzień przed przetargiem tj. 28.06.2023 r. w godz. 7 –15 lub na e-mail:  sekretariat@tbs-zlotnicki.pl

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy najmu lokalu z tytułu zadłużenia oraz osoby aktualnie zadłużone względem TBS ,,Złotnicki”.

Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.

Wpłacone wadium zostaje zwracane oferentowi  jeśli po przystąpieniu do przetargu nie wygra on licytacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki  tel.43 823 24 49 wewnętrzny 116 lub 726 403 003. Istnieje możliwość obejrzenia w/w lokali przed przetargiem.

 

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu  bez podania przyczyny.