Dzięki dobrej współpracy TBS Złotnicki z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola udało się odtworzyć ciekawą historię kamienicy przy ulicy Sieradzkiej 23.
Wczoraj zamontowaliśmy tablicę upamiętniającą.