Ś.p. Mirosław Cwajda zmarł 25 grudnia 2023 roku w wieku 68 lat.

Od 1991 do 2006 związany był z Administracją Budynków Komunalnych w Zduńskiej Woli, która również dzięki Jego staraniom została przekształcona w spółkę komunalną Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki”. Z dniem 1 grudnia 1991 r. został powołany na stanowisko tymczasowego kierownika zakładu budżetowego. W latach 1998-2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. eksploatacji.

To były samorządowiec, który działał na rzecz Zduńskiej Woli w latach 90-tych XX wieku oraz w pierwszych latach XXI wieku. Był Zastępcą Prezydenta Miasta Zduńska Wola w kadencji 1994-1998, następnie przez dwie kadencje był radnym Rady Miasta Zduńska Wola w latach 1998 – 2006. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Zduńska Wola w latach 1998-2002 .

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i bliskim Mirosława Cwajdy składają Zarząd i pracownicy Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o.o.